Toxikolog Kuča: Velká dávka by Navalného zabila do deseti minut

Lidé

Patří mezi vůbec nejcitovanější toxikology, jeho specializací je vývoj nových antidot pro léčbu otrav nervově paralytickými látkami, mezi které patří nechvalně známé sloučeniny jako sarin, látky VX nebo v posledních letech novičoky. K práci profesora toxikologie Kamila Kuči patří i přemýšlení o tom, jak mohlo dojít k otravám bývalých sovětských špionů nebo aktuálně ruského opozičního politika Navalného.

Alexej Navalnyj v půlce září zveřejnil na Instagramu fotografii z nemocnice v Německu, kde sedí na posteli a vypadá to, že komunikuje s rodinou. Čekal jste takový pozitivní vývoj u člověka, který byl podle zpráv z Německa otráven látkou ze skupiny novičoků?

Novičoky patří mezi nervově paralytické látky a u nich obecně platí, pokud přežijete první půlhodinu, vaše šance na přežití v čase stoupají. Jako toxikologa, který od roku 2002 zkoumá nervově paralytické látky, mě jako nejpravděpodobnější vysvětlení napadá, že dostal menší než smrtnou dávku.

 

Můžete laikovi vysvětlit mechanismus otravy nervově paralytickou látkou?

První tyto látky byly vyvinuté v období před a během druhé světové války. Všechny působí na enzym, který máme všichni v těle a který se jmenuje acetylcholinesteráza. Tento enzym v těle rozkládá neuromediátor acetylcholin, který je v těle zodpovědný za přenos vzruchů z neuronu na neuron. Nervově paralytické látky enzym zablokují, v synaptické štěrbině se poté kumuluje ten přenašeč, přestimulovává receptory, což vede k takzvané cholinergní krizi. Člověk trpí nervovými záškuby, jeho prvním pocitem je, že nastává šero s tím, jak se mu zužují zornice. Příznaky otravy jsou natolik výrazné, že by je měl lékař poznat již na místě.

 

Přeložím si to tak, že jde o mimořádně bolestivou smrt.

Ano, typickým příznakem jsou nervové záškuby a křeče. Existují svědectví a videa například ze Sýrie, kde byl zneužit sarin, případně z útoku sekty Óm šinrikjó v tokijském metru nebo z atentátu na bratrance Kim Čong-una, při kterém byla zneužita látka typu VX.

 

Vymykají se něčím novičoky ze skupiny nervově paralytických látek?

Jde fakticky o nejnovější látky s velmi vysokou toxicitou. Rusové je v minulosti vyvinuli, aby obešli konvenci o zákazu chemických zbraní. Všechny státy NATO mají ve své výzbroji detektory na nervově paralytické látky, ale na tuto skupinu nebyly „nacvičené“, novičoky totiž chyběly v seznamech „hlídaných“ látek, a díky tomu je nebylo možné zachytit standardními detekčními přístroji. Nemáme to potvrzeno, ale v kuloárech se mezi lidmi, kteří se této problematice věnují, diskutuje, že otrava novičoky není léčitelná. Alespoň do doby případu Skripal (dvojitý špion Sergej Skripal byl v březnu 2018 otráven v Británii, pozn. red.) platilo, že antidota (léčiva), vyvinutá na bojové chemické látky typu sarin, cyklosarin, látku VX, neměla podle kuloárních informací na novičoky působit, tedy i pravděpodobnost reaktivace již zmíněného enzymu měla být nulová. O vlastní toxikologii novičoků se oficiálně dočtete málo, obvykle jde o úryvky na ruském internetu a v časopisech. Uvádí se, že jejich toxicita je o řád vyšší než u bojových látek typu VX a o dva řády výše než v případě tabunu, cyklosarinu nebo somanu.

 

 

Když jsem si dělal rešerši, narazil jsem na to, že ještě minimálně v roce 2011 se ve vědecké radě a sekretariátu Organizace pro zákaz chemických zbraní oficiálně vedla diskuse o tom, zda novičoky reálně existují, a nyní vidíme, že jsou nejen v oběhu, ale zřejmě existují účinná léčiva. Jak si to vysvětlujete?

Novičoky představují celou skupinu látek, přičemž nejznámější jsou tři z nich, které se zřejmě dostaly do experimentální výzbroje sovětské armády – ani to však není oficiálně potvrzeno. Já jako člověk, který se pohybuje léta ve výzkumu nervově paralytických látek, jsem v kuloárech o jejich existenci i efektech slyšel mnohem dříve, než vešel ve známost případ Skripal, ale literatura k nim byla velmi řídká. Vědci zběhlí z Ruska do Spojených států publikovali informace, že novičoky existují, a do tisku unikly i jejich různé chemické struktury. Vědci z oboru si následně dohledávali v chemických databázích podobné sloučeniny a odhadovali jejich toxicitu. Ale ověřit si to experimentálně na nějakých vzorcích zřejmě nebylo možné, a pokud to některý stát dělal, tak v rámci utajení. I když po případu Skripal pan prezident Zeman uvedl, že k nějakému experimentu v minulosti s velmi malým, dle jeho tvrzení zanedbatelným, množstvím došlo.

 

Případ Skripal byl v případě novičoků zlomový?

Po Skripalovi se novičoky dostaly na seznam látek podléhajících konvenci o zákazu chemických zbraní. Uvolnilo se také velké množství informací a literatury. Pro mě byla velmi zajímavá informace o tom, že Sovětský svaz údajně poskytl malé množství těchto látek v 90. letech do Německa, a z toho nepřímo vyplývá, proč byli nyní Němci připraveni. I když si o tom můžeme myslet cokoliv, existuje spousta tajných výzkumů, jejichž výstupy se nepublikují, a pokud měla taková velká země k dispozici tuto látku k výzkumu, vedení státu by mělo být připravené na obranu proti jejímu případnému zneužití. Z toho, že Skripal i Navalnyj otravu novičoky přežili, usuzuji, že ani jeden z nich nedostal smrtnou dávku – to je asi hlavní vysvětlení toho, proč žijí.

 

Co si mohu u novičoků představit pod smrtnou dávkou?

Velmi malé množství. Já bych to připodobnil ke scéně z filmu Šakal s Brucem Willisem a Richardem Gerem. V jedné scéně tam postříkají kliku od auta, oběti pronikne látka dotykem přes kůži do krevního oběhu. Ve filmu oběť umírá během několika vteřin, což je nesmysl, v realitě by to bylo během deseti dvaceti minut. Látka musí překonat bariéru a následně se rozšířit krví v organismu. Podstatné je, jakou cestou se nervově paralytická látka dostane do organismu. Přes kůži to chvíli trvá, pokud člověk látku vdechne, nastoupí účinek rychleji. U Navalného se zpočátku mluvilo o tom, že vypil otrávený čaj, poté se objevila další verze, že mohlo dojít k přenosu přes ponožky a kůži.

 

Je otrava čajem pravděpodobná verze? Čaj prý vypil ještě před odletem na letišti, příznaky měl až během letu.

Podstatnou roli hrají fyzikálněchemické vlastnosti a o působení a stabilitě novičoků nemáme dostatek informací. V čaji by novičok, stejně jako jiné nervově paralytické látky, zřejmě podléhal hydrolýze (rozkladu při styku s vodou, pozn. red.), k dalšímu rozkladu může docházet v kyselém prostředí v žaludku. Navíc člověk má v krevním řečišti další enzymy, například butyrylcholinesterázu, která může novičok navázat a do určité míry člověka chránit. Na tomto principu Američané vyvíjejí svá antidota, jdou cestou, kdy právě tento enzym vychytává bojovou chemickou látku v krevním řečišti a zvyšuje odolnost organismu.

 

Jinak řečeno, dávat novičok do čaje je z hlediska zamýšleného účinku nejisté a komplikované.

Ano. Obecně by se tyto látky dle dostupných informací spíš používaly ve formě sprejů. V případě Skripala byla látka zřejmě nanesena na kliku a následně se mu přes kůži dostala do těla. U Navalného to byly podle jedné verze ponožky nasáklé novičokem, obdobně byl zabit jeden z agentů vyšetřujících sektu Óm šinrikjó, a to ještě před útokem v tokijském metru. Stříkli mu látku VX na krk, ta prošla do těla a zabila ho. Přechod přes kůži mně přijde nejpravděpodobnější, novičoky, podobně jako látky VX, byly k tomuto způsobu přenosu vyvinuty – jako kontaktní látky. Jsou známy experimenty s laboratorními zvířaty, která chodí kolem kapky látky VX a nic se jim nestane až do té doby, kdy se jí dotknou.

 

Jak dlouho v takovém případě trvá, než člověk začne vykazovat známky otravy?

Záleží, zda dojde k aplikaci přímo na kůži, nebo na oděv. Navalnyj měl údajně příznaky až na palubě letadla, odhadl bych, že látka byla aplikována dvacet třicet minut před tím a pravděpodobně ne přímo na kůži, ale na něco, z čeho se sekundárně kontaminoval (po vydání rozhovoru Navalného tým oznámil, že našli stopy chemické látky na lahvi v hotelu, pozn. red.)

 

Letadlo s Navalným nouzově přistálo v Omsku a v místní nemocnici mu údajně jako první pomoc podali atropin. Četl jsem, že mu tím zachránili život. Souhlasíte?

Ano, pokud to byla otrava novičokem nebo jinou nervově paralytickou látkou, potom mu skutečně zachránili život. Obecně existují dva typy antidot nervově paralytických látek: první léčí příznaky otravy, k tomu slouží právě atropin. Druhý typ antidot, říká se jim kauzální, slouží k reaktivaci toho zablokovaného enzymu, aby opět fungoval tak, jak má. Právě výzkumu a vývoji těchto reaktivátorů se s kolegy v Hradci Králové věnujeme. O veřejně známých reaktivátorech používaných při otravě nervově paralytickými látkami se přitom v kuloárech říká, že právě na novičoky nefungují.

 

 

Pokud tomu rozumím správně – při příznacích otravy nervově paralytickou látkou je použití atropinu standardním postupem, ale ten druhý typ účinné léčby, odstranění příčiny a znovunastartování enzymu, v případě novičoků oficiálně neexistuje.

Kdyby ta dávka byla smrtná, nebylo by mu pomoci v žádném případě, Navalnyj by do deseti minut zemřel. V minulosti, kdy jsem pracoval ve výzkumu na Univerzitě obrany, jsme s kolegy prokázali, že je nutné zachování minimálně deseti procent enzymu, aby člověk přežil. Z toho mi vyplývá, že Navalnyj dostal takovou koncentraci bojové látky, že nějaká minimální koncentrace funkčního enzymu v těle mu zůstala. Co se týká léčby, buď existují nějaké účinné reaktivátory i pro případ otravy novičoky a já o nich nic nevím, protože se o nich v literatuře nic nepublikuje, a ty mohly být nasazené v případě Skripala i nyní Navalného. Anebo probíhala čistě symptomatická léčba, dostával atropin, byl na umělé plicní ventilaci a s podporou přístrojů se jeho stav vracel k normálu.

 

Je možné říct, že ten, kdo Navalného otrávil, ho nechtěl zabít?

Je to možná hypotéza. Dostal jsem už z různých stran dotazy, zda si myslím, zda za tím útokem stojí Rusové, nebo ne. Já na to říkám, že ten, kdo to provedl, chtěl, aby to k Rusku směřovalo. Tím ovšem neříkám, že to Rusko nebylo. Novičoky jsou látky vyvinuté v Rusku, vždy tedy bude vyšetřování směřovat tímto směrem, stejně jako to bylo v případě Skripala.

 

Do Německa byl Navalnyj převezen až třetí den po otravě. Němci tvrdí, že došlo k otravě některým z novičoků, Rusové to odmítají. Je možné otravu těmito látkami po takové době spolehlivě odhalit?

Já dělím dobu na období před a po Skripalovi. Po Skripalovi proběhla řada experimentů zejména v Anglii. V Německu podle mě nyní již věděli, jakým způsobem provést detekci. Pochybuji, že mohla být v organismu nalezena látka ve stavu, jak byla použita, i když je známo, že lipofilní nervově paralytické látky se ukládají v tucích. Forenzní analytici podle mě pátrali po metabolitech, látkách vzniklých přeměnou novičoků. Po Skripalovi mohla řada laboratoří na světě včetně nás začít pracovat na výzkumu způsobů, jak tyto látky detekovat. Část z těchto výstupů je volně přístupných, ale jistě existuje řada utajovaných výsledků, ke kterým má přístup jen omezený okruh lidí, a to zejména ve vojenském výzkumu. Osobně bych očekával, že Němci oslovili experty z Británie, aby jim poradili, co zabralo v případě Skripala.

 

Myslíte si, že je nyní větší potřeba novičoky zkoumat? Ptám se kvůli výskytu těchto útoků, i když asi mohu jen doufat, že výsledky takového výzkumu by nebyly zneužity.

Já jsem dříve pracoval ve vojenském výzkumu, ale i nyní v rámci civilního výzkumu vyvíjíme antidota proti nervově paralytickým látkám. Tato antidota jsou totiž použitelná i pro případ otrav organofosfátovými pesticidy, jejich efekt na organismus je stejný, jen jich je potřeba větší dávka. Nervově paralytické látky jsou jednou ze skupin bojových chemických látek, někdy se jim říká atomové zbraně chudých…

 

Proč se jim tak říká?

Vývoj jaderných a obdobných zbraní je velmi drahý. Když byl otráven Litviněnko (bývalý ruský agent byl otráven v Británii radioaktivním poloniem, pozn. red.), byly publikovány texty o tom, že vzhledem ke způsobu provedení šlo o velmi drahou vraždu. Naopak vývoj chemických zbraní je mnohem levnější, proto byly použity například v irácko-íránské válce v 80. letech nebo nedávno v Sýrii. I zmíněná sekta v Japonsku tyto látky zneužila, protože jejich syntéza není tak složitá ve srovnání s vývojem jaderných nebo i biologických zbraní, i když s rozvojem biotechnologií je to do budoucna s otazníkem.

 

A ten výzkum nervově paralytických látek, konkrétně novičoků, je podle vás potřeba?

Podle mě je správné být na případný útok připravený. U chemických zbraní se příliš neobávám mezistátních konfliktů, spíš jsou to obavy ze zneužití těchto látek teroristy.

 

Již jste to trochu zmínil, některé pesticidy a jiné látky hubící škůdce jsou příbuzní nervově paralytických látek. S pesticidy se člověk potká mnohem častěji než s novičoky. Jak je to s jejich hlídáním a výzkumem?

Ty nejtoxičtější organofosforové pesticidy už na trhu nenajdete. V Česku můžete koupit méně toxické varianty těchto pesticidů než třeba v Indii a v Číně, kde se na to tolik nehledí. V Hradci Králové máme tři výzkumná pracoviště, která se zabývají výzkumem a vývojem nových antidot, která se testují nejen proti nervově paralytickým látkám, ale i proti otravám organofosforovými pesticidy. Společné pracoviště na Univerzitě Hradec Králové, na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a ve Fakultní nemocnici HK patří v tomto výzkumu mezi top pět nejlepších na světě.

 

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama