img

Mariana Čapková


Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a University of Nebraska v USA v oborech diplomacie a mezinárodní vztahy. Od roku 2018 je zastupitelkou hlavního města Prahy (za uskupení Praha sobě), na magistrátu zastává funkci předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání. Jejím hlavním tématem jsou sociální otázky ve vzdělávací gesci, konkrétně problematika sociálně ohrožených dětí, dětí s odlišným mateřským jazykem a dětí s postižením. Na Magistrát hl. m. Prahy přišla z Národního bezpečnostního úřadu, konkrétně z následně odděleného Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Je velkou podporovatelkou česko-amerických kulturních a společenských vztahů a m.j. producentkou filmu The Art of Dissent o československém disentu. Aktivně se zasazuje o znovuobnovení provozu pražského metronomu na Letné.

Autor také napsal:


not random 0
not random 1

Poděkování hrdinům z domovů pro seniory

„Potkala jsem se s nimi při nejrůznějších příležitostech, které k mé práci patří – na koncertech základních uměleckých škol, výstavách Domů dětí a mládeže, čtení dětí seniorům či praxe studentů středních škol v pobytových službách. Nyní jim chci složit hlubokou poklonu,“ píše pro web magazínu Reportér předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Magistrátu hlavního města Prahy. Zahajujeme tímto novou rubriku s názvem COVID debata.