Ondřej Galuška


Filozof, hudebník, vysokoškolský učitel se narodil v roce 1977. Nedávno vydal knihu i album se shodným jménem Stručný úvod do fi losofi e marnosti. Na pražské Univerzitě Karlově, kde studoval, přednáší v programu ECES o hudbě a o humoru. Na ČVUT má kurzy Critical Thinking a English for Intercultural Communication. V roce 2015 mu vyšla hudebně-fi lozofi cká kniha Tělo hudby. Se skupinou eggnoise nahrál čtyři kritiky ceněná alba, se svým sólovým projektem The Odd Gifts dvě. Je spoluautorem soundtracku k fi lmu Jana Hřebejka Svatá čtveřice.

Autor také napsal:


not random 0

Nemluvme za sebe!

Zesměšňovat druhé nebo je redukovat na stereotypní karikatury je eticky problematické – píše filozof Ondřej Galuška. Humor si žádá zvláštní citlivost ke kontextu, nejde podle něj jen o otázku svobody slova. Na druhé straně to ale neznamená, že židovské vtipy smějí vyprávět jen Židé a o problémech Afroameričanů můžou mluvit jen Afroameričané. Spousta lidí nyní sebe sama umlčuje, protože se ostýchá mluvit za někoho jiného – vysvětluje Ondřej Galuška v eseji psané pro magazín Reportér. „Vnímám to jako velký problém pro univerzitní kulturu a širší veřejnou debatu, která vyžaduje, abychom se odhodlali vstoupit do nejisté a eticky nejednoznačné situace a pokusili se mluvit za druhé.“