Nulový odpad na skládku? Nejde o utopii ukazuje strategie Tesco

Byznys

Obaly hrají důležitou roli při ochraně výrobků a v případě potravin také pomáhají předcházet zbytečnému plýtvání. Odpad z obalů, zejména plastů, který se nerecykluje, představuje značnou zátěž pro životní prostřední. Tím spíše, že až čtyřicet procent poptávky po plastech v Evropě souvisí právě s výrobou obalů. To si uvědomuje i společnost Tesco, která se na snižování potravinového odpadu dlouhodobě soustředí a nyní se zaměřila i na udržitelnost obalových materiálů.

Tesco bylo za iniciativu spojenou s potravinovým odpadem vyznamenáno jako vzor firemního přístupu v boji proti plýtvání potravinami. Stalo se tak díky tomu, že již nyní splnilo cíl OSN do roku 2030 snížit na polovinu globální plýtvání potravinami. Tomuto úspěchu předcházelo jasné firemní rozhodnutí – otevřeně komunikovat své závazky, nastavenou strategii i její plnění. A stejnou cestou se Tesco vydalo také v oblasti udržitelnosti obalových materiálů.

V roce 2019 se firma zavázala k udržitelnějšímu balení výrobků vlastních značek. Oznámila, že odstraní všechny těžko recyklovatelné materiály z těchto obalů. Všude, kde to půjde, obaly zmenší. A bude pracovat na tom, aby veškeré obaly byly do roku 2025 stoprocentně recyklovatelné. Tyto cíle vycházejí z principu 4R (Remove, Reduce, Reuse, Recycle), který společnost uplatňuje na všech trzích, kde působí. Záměrem je odstranit nerecyklovatelné materiály a používat obaly pouze tam, kde to má jasný účel –například kvůli zajištění bezpečnosti potravin a minimalizace odpadu.

Dlouhodobým cílem pak je, aby se všechny zbývající obaly staly součástí uzavřené smyčky. Tedy, aby ani jeden obal neskončil jako odpad na skládce. Tesco cílí i na to, aby produkty pomohly zákazníkům žít udržitelněji. Jak si tedy po osmnácti měsících po oznámení závazku stojí?

Prvním krokem bylo odstranit z obalů veškerý materiál, který je obtížné recyklovat. Po konzultaci s dodavateli a odborníky Tesco průběžně kontroluje materiály použité v obalech výrobků vlastní značky a zveřejňuje seznam preferovaných materiálů. Ty jsou již snadno recyklovatelné a samy mohou být vyrobeny z recyklovaného obsahu. Jako příklady lze uvést PET plasty, PP plasty pro nepotravinářské použití, kov, sklo a udržitelně získávaný papír a lepenka.

V důsledku následných úprav výrobních technologií se povedlo v Česku odstranit 130 tun plastů nevhodných k recyklaci. To je více než 82 procent všech těžko recyklovatelných materiálů identifikovaných ve vlastních značkových řadách. Zbývajícího těžko recyklovatelného materiálu se chce Tesco zbavit do roku 2021 (ve všech provozech ve střední Evropě, kam patří i Slovensko, Polsko a Maďarsko, firma odstranila 454 tun).  Mezi příklady změn patří nahrazení polystyrenu a PVC v portfoliu výrobků snadno recyklovanými materiály, jako jsou PET a polyethylen (PE).

Pokroku společnost dosáhla také při odstraňování nepotřebných obalů. Díky lepšímu designu odstranila z vlastních produktů ve středoevropském regionu 64 tun obalů. Příklady odstraněných obalů zahrnují trvanlivé potraviny, sladkosti, lihoviny nebo výrobky pro zdraví a krásu. Vše v souladu s uvedeným přístupem, tedy že každý kousek obalu má svůj účel při zachování maximální bezpečnosti výrobků.

Vedle toho Tesco dosáhlo velkého pokroku i při odstraňování plastů a lepenky. Díky rozšíření opakovaně použitelných zelených přepravek na přepravu lahůdek, masa, ryb a drůbeže společnost snížila odpad vznikající při přepravě o 97,5 procenta ve srovnání s obaly na jedno použití. Zároveň tak došlo k úspoře více než 13 890 tun oxidu uhličitého.

Změnil se i systém nakládání s obaly. Firma v interních recyklačních jednotkách zpracovává plasty a lepenku, které se z obchodů vrátí do distribučních center, a průběžně pracuje i na dalších produktech „uzavřené smyčky“.

I přes obtížné okolnosti způsobené COVID-19 zůstává Tesco i nadále u svého cíle změnit obaly vlastních výrobků na trvale udržitelnější.

 

Text je komerční prezentací společnosti Tesco.

Reklama
Reklama
Reklama

Sdílení

Reklama

Podpořte nezávislou žurnalistiku

I díky Vám mohou vznikat finančně náročné texty a reportáže v magazínu Reportér.

200 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka

On-line platby zajišťuje nadace Via a její služba darujme.cz

Reklama
Reklama